Για το περιεχόμενο

Για την πλοήγηση

Μέγεθος γραφής

Στην αρχή

 
Ομοιοπαθητική Ιατρική - Ομοιοθεραπευτική

Τι είναι η Ομοιοπαθητική Ιατρική;
Η Ομοιοπαθητική είναι απόλυτα φυσική θεραπευτική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιεί φάρμακα, που οι πρώτες ύλες τους είναι φυσικές ουσίες του περιβάλλοντος. Τα φάρμακα αυτά παρασκευάζονται τα τελευταία 200 έτη και πλέον με ειδική διαδικασία αραίωσης και δυναμοποίησης, ώστε να μην έχουν καθόλου παρενέργειες.

Η Ομοιοπαθητική θεραπευτική ήταν ήδη γνωστή στην αρχαία Ελλάδα κατά τους προϊπποκρατικούς χρόνους. Η σύγχρονη Ομοιοπαθητική αναπτύχθηκε στο τέλος του 18ου αιώνα (1796) από τον γερμανό ιατρό Σαμουήλ Χάνεμαν (1755 - 1843) και έκτοτε ασκείται με μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα σχεδόν σε ολόκληρη την υφήλιο.

Μετά το 1960, δηλαδή περισσότερο από 50 έτη, η διάδοση και η επιστημονική εξέλιξη της Ομοιοπαθητικής είναι εντυπωσιακή και πλατιά σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα ασκείται αδιάλειπτα τουλάχιστον τα τελευταία 150 έτη.

Η Ομοιοπαθητική ρυθμίζει κεντρικά την υγεία του ανθρώπου και ενισχύει τους μηχανισμούς εσωτερικής ανάρρωσης και ίασης, οι οποίοι λειτουργούν σε κάθε οργανισμό, αλλά που ως τότε ήταν ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα η ασθένεια να παρατείνεται και να επιδεινώνεται. Ισχυροποιεί τους αμυντικούς μηχανισμούς, αλλά και τους κάνει επαρκείς και ικανούς να σταματήσουν την παράταση της ασθένειας και να επιφέρουν την ίαση. Πρόκειται για υποβοηθούμενη αυτοθεραπεία. Το θεραπευτικό φάσμα της Ομοιοπαθητικής είναι ευρύτατο και καλύπτει χρόνιες και οξείες παθήσεις, αλλά και κακώσεις, τραύματα ή εγκαύματα. Επίσης, βελτιώνει σημαντικά ή θεραπεύει συνήθεις καταστάσεις και προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο ανθρώπινος οργανισμός και δεν έχουν σαφή συμβατική διαγνωστική ονομασία. Επιπλέον, αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο πρόληψης, κυρίως όταν εφαρμόζεται σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Ονομάζεται Ομοιοπαθητική, επειδή τα ομοιοπαθητικά φάρμακα όταν χορηγηθούν σε υγιείς οργανισμούς και σε επανειλημμένες δόσεις μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά που θεραπεύουν όταν χορηγούνται σε ασθενείς που τα παρουσιάζουν.

Η Ομοιοπαθητική βασίζεται σε συγκεκριμένους φυσικούς νόμους και αρχές.

Η Ομοιοπαθητική, ως επίσημη θεραπευτική, πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από κατάλληλα εκπαιδευμένους ιατρούς και μόνον.

Τι σημαίνει ότι η Ομοιοπαθητική Ιατρική είναι Oλιστική;

Ολιστική είναι κάθε μέθοδος θεραπείας, που κάνει ολόκληρο το συγκεκριμένο οργανισμό ψυχικά και σωματικά υγιέστερο. Συγκεκριμένα, όταν κάποιος ασθενής, ο οποίος έχει δύο ή τρεις ή τέσσερις παθήσεις ταυτόχρονα, αλλά και συμπτώματα ανεξάρτητα μεταξύ τους, πηγαίνει στον ομοιοπαθητικό ιατρό, δεν θα λάβει ξεχωριστό φάρμακο για κάθε πάθηση ή σύμπτωμα (όπως γίνεται συνήθως στην «τρέχουσα» ή «κλασική» ιατρική), αλλά ένα μόνο κατά χρονική στιγμή φάρμακο, το οποίο θα επιλέξει ο ομοιοπαθητικός ιατρός και το οποίο προορίζεται να ανακουφίσει το σύνολο των συμπτωμάτων και των παθήσεων του ασθενή.


Εξατομίκευση

Tο Ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι απόλυτα εξατομικευμένο σε ό,τι αφορά το σύνολο των ιδιαιτεροτήτων, των συμπτωμάτων και των παθήσεων του ανθρώπου και ονομάζεται ιδιοσυγκρασιακό. Ο κάθε άνθρωπος αποτελεί μία μοναδική και ξεχωριστή περίπτωση. Στην Ομοιοπαθητική θεραπεία εφαρμόζεται η προσέγγιση κάθε ανθρώπου με απόλυτη εξατομίκευση.

Πλεονεκτήματα της Ομοιοπαθητικής

Προσφέρει μονιμότερα αποτελέσματα από τις συνήθεις θεραπευτικές μεθόδους, ιδίως στις χρόνιες παθήσεις. Για παράδειγμα, εάν κάποιος πάσχει από κεφαλαλγίες ή παθήσεις του πεπτικού συστήματος ή δερματοπάθειες ή αλλεργίες, προκειμένου να είναι ελεύθερος συμπτωμάτων οφείλει να λαμβάνει συνεχώς κάποια από τα σκευάσματα της συμβατικής ιατρικής, ενώ με την ομοιοπαθητική το θεραπευτικό αποτέλεσμα διατηρείται και μετά το τέλος της θεραπείας.

Η Ομοιοπαθητική δεν θεραπεύει ασθένειες (“ταμπέλες”), θεραπεύει ασθενείς. Αντιμετωπίζοντας τον κάθε ασθενή ως σύνολο και εξατομικευμένα, προσφέρει θεραπεία για το σύνολο των προβλημάτων ή παθήσεών του χωρίς να αρκείται στην μεμονωμένη αντιμετώπιση ορισμένων συμπτωμάτων μέσω πολλών φαρμάκων.

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, λόγω του τρόπου παρασκευής τους είναι εντελώς ατοξικά για τον οργανισμό. Γι’ αυτό και η χρήση τους κατά την ομοιοπαθητική θεραπεία είναι απαλλαγμένη από τους κινδύνους αλλεργίας ή τοξικότητας του φαρμάκου π.χ. στην ηπατική ή νεφρική λειτουργία, κίνδυνοι που βαρύνουν τη χρήση των φαρμάκων της κλασικής ιατρικής σε άλλοτε άλλο βαθμό.

Η αποτελεσματικότητα της Ομοιοπαθητικής σε παθήσεις στις οποίες η κλασική - συμβατική θεραπευτική δεν διαθέτει τρόπο αντιμετώπισης παρά μόνο συμπτωματική αγωγή. Η ολιστική αντιμετώπιση κάθε ασθενή επιτρέπει τη θεραπεία νόσων για τις οποίες μέχρι στιγμής η κλασική ιατρική δεν διαθέτει κάποιο αποτελεσματικό φάρμακο. Παραδείγματα αποτελούν η προδιάθεση για υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, πολλές ιογενείς λοιμώξεις για τις οποίες δεν υπάρχει συμβατική θεραπεία. Επίσης, και για πιο σύνθετα ή χρόνια προβλήματα.

Είναι αποδεδειγμένα ασφαλής. Η Ομοιοπαθητική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς και στις πλέον ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (βρέφη, υπερήλικες και εγκύους) χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Η Ομοιοπαθητική αποτελεί την καλύτερη δυνατή πρόληψη, ακόμα και για τις λεγόμενες κληρονομικές επιβαρύνσεις.

Μειονεκτήματα της Ομοιοπαθητικής

Η δράση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων στα χρόνια νοσήματα αρκετές φορές χρειάζεται περισσότερο χρόνο από τα φάρμακα της κλασικής ιατρικής για τις ίδιες παθήσεις, κάτι που ενίοτε είναι δυσάρεστο για τον ασθενή.

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα καταστρέφονται εύκολα όταν δεν συντηρούνται σωστά.

Αποτελεσματικότητα της Ομοιοπαθητικής

Όπως και στην κλασική ιατρική και γενικά σε όλες τις θεραπευτικές μεθόδους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ομοιοπαθητική θεραπεύει το 100% των ασθενών που προσφεύγουν στον ομοιοπαθητικό ιατρό. Η δυνατότητα θεραπείας κάθε ανθρώπου ποικίλλει ανάλογα με την πάθηση, τα φάρμακα που αυτός λαμβάνει, τη γενικότερη κατάσταση του οργανισμού του, καθώς και την ικανότητα του θεραπευτή. Η Ομοιοπαθητική όπως κάθε ιατρική θεραπεία δεν είναι πανάκεια. Στατιστικά ένα ποσοστό 80-85% των ασθενών που προσφεύγουν στην Ομοιοπαθητική έχουν καλό έως άριστο αποτέλεσμα.

Νοσήματα και Βλάβες που θεραπεύονται με την Ομοιοπαθητική

Οι παθήσεις και βλάβες, που εξαλείφονται ή βελτιώνονται με την Ομοιοπαθητική, είναι οξείες και χρόνιες. Οι συνηθέστερες είναι οι εξής:
Αλλεργίες, Ρινίτιδες, Χρόνιες και Οξείες Λοιμώξεις (Αμυγδαλίτιδες, Ωτίτιδες, Κυστίτιδες, Προστατίτιδες, Ουρηθρίτιδες, Ερπητικές Λοιμώξεις, Ιώσεις, Γριπώδεις Συνδρομές, Κρυολογήματα), Αδενοειδείς Εκβλαστήσεις («κρεατάκια»), Ίλιγγοι, Βρογχίτιδες, Πνευμονοπάθειες, Γαστρίτιδες, Έλκος Βολβού Δωδεκαδακτύλου, Ευερέθιστο Έντερο, Γαστρεντερίτιδες, Κολίτιδες, Κολικοί, Επώδυνα Σύνδρομα, Κακώσεις και Παθήσεις του Μυοσκελετικού (προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά), Σύνδρομα Καταπόνησης, Αποστήματα, Πολυκυστική Νόσος, Μαστοπάθειες, Μαστίτιδες, Προεμμηνορυσιακό Σύνδρομο, Υπογονιμότητα, Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες, Αναπτυξιακές Διαταραχές, Κατάθλιψη, Αϋπνίες και άλλες διαταραχές του ύπνου, Αγχώδεις Διαταραχές, Μελαγχολία, Κρίσεις Πανικού, Ινομυαλγία, Ψυχική Εξάντληση, Κοινωνική Απομόνωση, Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης, Μείωση Νοητικής Ικανότητας, Σωματική Εξάντληση, Ρευματισμοί, Χρόνια Έλκη, Ημικρανίες, Κεφαλαλγίες, Παχυσαρκία, Νευρογενής Ανορεξία ή Βουλιμία, Δυσανεξίες, Αυχεναλγίες Τάσεως, Νευραλγίες, Ακμή, Δερματοπάθειες, Δερματίτιδες, Νευροδερματίτιδες, Μυρμηγκιές, Αρτηριοσκλήρωση, Προβλήματα των Αδένων, Μεταβολικό Σύνδρομο, Υποτροπιάζοντα Νοσήματα, Χρόνια Νοσήματα, και πολλές άλλες.

Τα Ομοιοπαθητικά φάρμακα

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα προέρχονται από τη φύση, δηλαδή από φυσικές ουσίες, ορυκτά, φυτά, ζώα κ.λπ. Πρόκειται για εξαιρετικά ασφαλή φάρμακα, καθ' όσον δεν έχουν παρενέργειες ούτε αλληλεπιδράσεις με τα χημικά φάρμακα ή τα φυτοθεραπευτικά (βότανα).

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν έχουν καμία απολύτως τοξικότητα για τον οργανισμό. Η χρήση τους πρέπει να γίνεται μόνο στα πλαίσια της ορθολογικής συνταγογράφησης από τον Ομοιοπαθητικό ιατρό. Η αυτόβουλη ή απερίσκεπτη ερασιτεχνική κατάχρησή τους μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες “παρενέργειες”, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με τους κινδύνους των αλλοπαθητικών φαρμάκων.

Κατά την περίοδο από το 1796 μέχρι σήμερα, δηλαδή διακοσίων και πλέον ετών, χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες ομοιοπαθητικά φάρμακα. Ο αριθμός των φαρμάκων αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Κανένα, όμως, δεν έχει αποσυρθεί λόγω παρενεργειών ή έμμεσων βλαβών. Ο οργανισμός του ανθρώπου ουδέποτε συνηθίζει τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και δεν εξαρτάται από αυτά.

Η επενέργεια του ομοιοπαθητικού φαρμάκου στον οργανισμό του ανθρώπου εξαρτάται από τη συγγένειά του (ειδική σχέση) με αυτόν. Το φάρμακο θα βοηθήσει τον ασθενή κατά περίπτωση λίγο, αρκετά ή απόλυτα.Είναι σκόπιμο να σημειωθεί πως επειδή η δράση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων δεν είναι χημική, αλλά ενεργειακή, αυτά επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία και άλλους παράγοντες. Ο ιατρός και ο φαρμακοποιός σας θα σας εξηγήσουν τους απαραίτητους περιορισμούς και τις κατάλληλες προφυλάξεις. Είναι φάρμακα ευαίσθητα και η ορθή συντήρησή τους απαιτεί ιδιαίτερες φροντίδες.

Για το κάθε ένα Ομοιοπαθητικό Φάρμακο υπάρχουν πληροφορίες που συνδυάζουν γνώσεις από:

 • την Φυσική Ιστορία
 • την Τοξικολογία
 • την “Απόδειξη” του  Φαρμάκου (διπλά τυφλά πειράματα)
 • την Επαληθευσιμότητα των Πληροφοριών
 • την Επαναληψιμότητα των Πειραμάτων
 • και την Κλινική Εμπειρία χιλιάδων ιατρών

Η φαρμακοτεχνία της Ομοιοπαθητικής διδάσκεται στον Τομέα Φαρμακογνωσίας της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών εδώ και δεκαετίες.

Το Ομοιοπαθητικό Φάρμακο είναι Γαληνικό Σκεύασμα ΕΟΦ
(ΑΠ 20077 / 12-7- 1988)

Τέλος, είναι γνωστό ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα έχουν ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Διάρκεια ομοιοπαθητικής θεραπείας

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη φύση και τη βαρύτητα της κάθε πάθησης, την ηλικία, τη χρήση άλλων φαρμάκων, την κληρονομικότητα κ.λπ.

Η θεραπεία με την Ομοιοπαθητική δεν συνεχίζεται δια βίου. Όταν ολοκληρωθεί η φαρμακευτική αγωγή και επιτευχθεί η θεραπεία, ο ασθενής αισθάνεται απελευθερωμένος από ό,τι τον βασάνιζε. Εάν ο ασθενής παρουσιάσει υποτροπή της νόσου του ή ασθενήσει από άλλη νόσο, τότε μπορεί να επανέλθει για νέα θεραπεία.

Καχυποψία και Φανατισμός

Μέχρι πρότινος κάποιοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ιατροί, αντιμετωπίζουν την Ομοιοπαθητική με καχυποψία και αρνητισμό, παρά το ότι δεν την έχουν γνωρίσει ή σπουδάσει. Όμως, οι περισσότεροι πλέον ιατροί στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη, παρά την άγνοιά τους περί την Ομοιοπαθητική θεραπευτική, βλέπουν με πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερη συμπάθεια, αλλά και καλή κριτική διάθεση όλες τις εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπευτικές μεθόδους, ιδιαίτερα μάλιστα στην Αγγλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, όπου υπάρχει ευρεία διάδοση της Ομοιοπαθητικής.

Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι είναι υπέρμαχοι της Ομοιοπαθητικής, σίγουροι για την αξιοπιστία της και πεπεισμένοι για την αποτελεσματικότητά της. Οι τελευταίοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν βιώσει εμπειρία θεαματικής θεραπείας στους ίδιους ή στο οικογενειακό/φιλικό τους περιβάλλον. Δηλαδή, όπως είναι ευνόητο, η μεγαλύτερη απόδειξη αποτελεσματικότητας της Ομοιοπαθητικής εξακολουθεί να είναι ο αριθμός των χιλιάδων ασθενών, οι οποίοι έχουν πραγματικά βοηθηθεί από την εφαρμογή της.

Φανατισμός, δυστυχώς, παρατηρείται στους «νεοφώτιστους» φίλους της Ομοιοπαθητικής, αλλά και σε ολιγόπειρους, ανειδίκευτους ή μη νοσοκομειακούς ιατρούς. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να διαφυλάξουμε το κύρος της ιατρικής από προκαταλήψεις, ακρότητες και φανατισμούς. Η Ιατρική είναι μία και ενιαία. Η Ομοιοπαθητική (ή όποια άλλη εναλλακτική θεραπεία) είναι αναπόσπαστο μέρος της Ιατρικής.

Αξιοπιστία

Η σημαντική θεραπευτική επιτυχία της Ομοιοπαθητικής σε αναρίθμητες παθήσεις πολλών κατηγοριών μεγένθυνε την εκτίμηση των ασθενών και των διστακτικών προς αυτήν ιατρών και την καθιέρωσε στη συνείδηση πολλών λαών.

Στην Ελλάδα σε αυτά συνέβαλαν τα τελευταία 30 - 40 έτη οι ομοιοπαθητικοί ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι και φαρμακοποιοί με προσωπικό και συλλογικό μόχθο.

Επίσης, συνέβαλαν οι αντίστοιχες Επιστημονικές Εταιρείες, δηλαδή:

 • η Μακεδονική Εταιρεία Ομοιοθεραπευτικής
 • η Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
 • η Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών
 • η Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής
 • η Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Κτηνιατρικής

και άλλοι φορείς, όπως:

 • η Διεθνής Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής
 • ο Σύλλογος Φίλων Ομοιοπαθητικής Ιατρικής κ.λπ.

Συνέβαλαν ακόμα και άλλοι Επιστημονικοί και Ακαδημαϊκοί φορείς, όπως:

 • το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • η Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • η Φαρμακευτική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Συστημάτων και Προϊόντων αναγνωρίστηκε η Ομοιοπαθητική ως παρέχουσα αποκατάσταση υγείας. Στο Πανεπιστήμιο αυτό μάλιστα πραγματοποιείται μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική με τρόπο επιστημονικά αδιάσειστο, "προκλητικό" για τις άλλες Σχολές των Α.Ε.Ι., αλλά και εντέλει διαχρονικό για τα δεδομένα των ιατρικών και άλλων πανεπιστημιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Σε πολλά Πανελλήνια, Διεθνή και Παγκόσμια Ιατρικά Συνέδρια διαπιστώθηκε από κοινού με τους συμβατικούς ιατρούς του ΕΣΥ, των Α.Ε.Ι. και άλλων φορέων η αξιοπιστία της Ομοιοπαθητικής. Έτσι απογυμνώθηκε η εσφαλμένη ή κακόπιστη εναντίον της κριτική.

Η Ομοιοπαθητική Θεραπευτική αναπτύσσεται, διαδίδεται και εξελίσσεται αποδεικνύοντας ότι είναι ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό σύστημα πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας, με σημαντική επιτυχία στην εφαρμογή του και μεγάλες δυνατότητες ανάλυσης των διαταραχών της υγείας του ανθρώπου κυρίως σε σχέση με την ιδιοσυγκρασία και την κληρονομικότητα.

Η σφαιρική προσέγγιση του πάσχοντος ανθρώπου και η εξατομικευμένη θεραπεία του αποτελούν το «κλειδί» στην επιτυχία της Ομοιοπαθητικής Θεραπευτικής, επειδή κάθε άνθρωπος είναι μία, μοναδική και ανεπανάληπτη οντότητα και προσωπικότητα.

Σήμερα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και των Η.Π.Α., αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών καταφεύγει στην Ομοιοπαθητική και βρίσκει λύση στα προβλήματα της υγείας του.

Συνήθεις Απορίες Ενδιαφερομένων:

Η Ομοιοπαθητική ασκείται μόνον από ιατρούς;
Η ιατρική είναι μία ενιαία ολότητα. Η Ομοιοπαθητική διαφοροποιείται από τη συμβατική (ή αλλοπαθητική ή εναντιοπαθητική) ιατρική μόνο στη συνταγογράφηση των φαρμάκων. Η εξέταση του ασθενή από τον ιατρό και η διερεύνηση του προβλήματός του με τις παρακλινικές εξετάσεις (εξετάσεις αίματος, ούρων, κοπράνων / ακτινογραφίες / υπερηχογραφήματα / αγγειογραφίες / αξονικές τομογραφίες / μαγνητικές τομογραφίες κ.λπ.) είναι απαραίτητο να γίνονται με επιστημονική ορθότητα και πληρότητα. Η εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική είναι επίπονη και μακροχρόνια.
Είναι απαράδεκτο, μα και επικίνδυνο να ασκείται η Ομοιοπαθητική από μη ιατρούς «θεραπευτές», οι οποίοι ατυχώς δραστηριοποιούνται ανεξέλεγκτα.

Εφαρμόζεται η Ομοιοπαθητική σε γυναίκες κατά την κύηση ή μετά από αυτήν;

Η χρήση ομοιοπαθητικών φαρμάκων στην εγκυμοσύνη είναι εντελώς ακίνδυνη. Πολλά συμπτώματα της γυναίκας, που θεωρούνται αναμενόμενα κατά την κύηση, θεραπεύονται με την Ομοιοπαθητική. Η Ομοιοπαθητική πρόληψη και θεραπεία ενδείκνυται καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης. Υπάρχουν ομοιοπαθητικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά τον τοκετό ή την καισαρική με πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, ορισμένες παθήσεις που παρουσιάζονται κατά την κύηση και τη λοχεία θεραπεύονται με την Ομοιοπαθητική. Επιπλέον, η Ομοιοπαθητική έχει καλά αποτελέσματα σε προβλήματα της γαλουχίας. Ο απαραίτητος μητρικός θηλασμός ευνοείται από την ομοιοπαθητική αγωγή.

Εφαρμόζεται η Ομοιοπαθητική σε παιδιά;

Η Ομοιοπαθητική εφαρμόζεται σε νεογνά, βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους. Πολλά χρόνια και οξέα προβλήματα ή νοσήματα, αλλά και τραυματισμοί αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιτυχία. Στις ηλικίες αυτές η ανταπόκριση του οργανισμού στο ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι θεαματική. Εκτός, όμως, από τη θεραπεία ποικίλων καταστάσεων, η Ομοιοπαθητική Αγωγή εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή πρόληψη.

Για να αρχίσω Ομοιοπαθητική πρέπει να διακόψω τα φάρμακα που ήδη παίρνω;

Η διακοπή της ήδη λαμβανόμενης φαρμακευτικής αγωγής σε καμία περίπτωση δε συνιστάται αδιακρίτως.

Η Ομοιοπαθητική θεραπεία και μπορεί, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις επιβάλλεται να συνδυασθεί με την ήδη υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή που τυχαίνει ήδη να λαμβάνει κάποιος ασθενής. Η διακοπή των φαρμάκων της κλασικής ιατρικής μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου με τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του αρρώστου, αυτά δεν θα είναι περαιτέρω αναγκαία. Η χρήση των φαρμάκων, που είναι απαραίτητα για κάποιους ασθενείς, δεν διακόπτεται ποτέ, όπως λ.χ. της θυροξίνης.

Θέλω να κάνω Ομοιοπαθητική, αλλά για την πάθησή μου με παρακολουθεί άλλος ειδικός ιατρός. Πρέπει να τον ενημερώσω; Συνδυάζεται η Ομοιοπαθητική με άλλες θεραπείες;

Συγχρόνως με την Ομοιοπαθητική είναι δυνατό να γίνονται και άλλες θεραπείες. Όμως, επειδή κάθε ασθενής είναι διαφορετική περίπτωση απαιτείται συγκεκριμένη καθοδήγησή του από τον θεράποντα ομοιοπαθητικό ιατρό.
Στα πλαίσια μιας επιτυχημένης ομοιοπαθητικής θεραπείας, ο οργανισμός υφίσταται θεραπευτικές αλλαγές, οι οποίες συνήθως μεταβάλλουν την έκταση και την ένταση των διαφόρων παθήσεων. Είναι σύνηθες φαινόμενο να χρειάζεται αναπροσαρμογή της θεραπείας της κλασικής - συμβατικής ιατρικής στις περιπτώσεις αυτές (λ.χ. δόση αντιδιαβητικών ή αντιυπερτασικών δισκίων), η οποία οφείλει να γίνεται από τον ιατρό, ο οποίος συνταγογράφησε την αγωγή και εξακολουθεί να παρακολουθεί τον ασθενή.
Με την ενημέρωση του αλλοπαθητικού ιατρού σας, αλλά και με τη συνεργασία του με τον ομοιοπαθητικό ιατρό (σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί), επιτυγχάνονται τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Μετά από επιτυχή ομοιοπαθητική θεραπεία υπάρχει πιθανότητα υποτροπής;

Ναι, υπάρχει πιθανότητα υποτροπής. Αυτό εξαρτάται κυρίως από τα εξής:

α. Από το επίπεδο της υγείας του οργανισμού του ασθενή και από την ηλικία του
β. Από το είδος, την ένταση και τη διάρκεια της ασθένειας
γ. Από τις μη αναστρέψιμες βλάβες της ασθένειας
δ. Από νέες ενδεχόμενες ψυχικές και σωματικές εντάσεις και ταλαιπωρίες
ε. Από τη συμμόρφωση του ασθενή στις ιατρικές οδηγίες μετά τη λήξη της αγωγής

Προκαλούν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα κάποια αντίδραση;

Στην αρχή της θεραπείας κάποιοι ασθενείς παρουσιάζουν επιδείνωση των συμπτωμάτων τους. Αυτό ονομάζεται θεραπευτική κρίση και διαρκεί για λίγες ώρες ή για λίγες ημέρες. Αυτό συμβαίνει, διότι ο οργανισμός κινητοποιείται για να αντιμετωπίσει την ασθένειά του. Επιπλέον, σημαίνει ότι το φάρμακο έχει επιλεγεί σωστά.


Τα αποτελέσματα της Ομοιοπαθητικής στηρίζονται στην αυθυποβολή;

Η υπόθεση αυτή, γνωστή ως «φαινόμενο placebo», είναι ήδη ξεπερασμένη. Διατυπώθηκε πολύ παλιά από εκείνους που αφενός είχαν άγνοια και αφετέρου προσπάθησαν να κατηγορήσουν την Ομοιοπαθητική ή να εξηγήσουν τα εντυπωσιακά θεραπευτικά αποτελέσματά της. Υπάρχουν πολλές επιστημονικές αποδείξεις, οι οποίες καταδεικνύουν ότι η θεραπεία με ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν αποτελεί «φαινόμενο placebo».
Μόνο να σκεφτεί κανείς τα θαυμάσια αποτελέσματα της Ομοιοπαθητικής στα βρέφη και τα παιδιά αρκεί για να πεισθεί ότι αποκλείεται η αυθυποβολή. Επιπλέον, η Ομοιοπαθητική Κτηνιατρική έχει πολύ καλά αποτελέσματα στα ζώα, στα οποία επίσης είναι αδύνατο να ασκείται αυθυποβολή.